Apple Pencil Pro 2024 có nhiều nâng cấp đáng giá

Apple Pencil Pro 2024

Apple hôm nay đã giới thiệu Apple Pencil Pro với cử chỉ nén mới, con quay hồi chuyển, phản hồi xúc giác, hỗ trợ Tìm kiếm Thiết bị của tôi, và nhiều hơn nữa. Một cảm biến mới trong Apple Pencil Pro cho phép người dùng nén phụ kiện để hiển thị bảng công cụ, […]