Phân biệt Surface Pro 7 vs Surface Pro 7 Plus

Surface Pro 7 Plus đã trải qua một chuỗi cải tiến đáng kể so với người tiền nhiệm Surface Pro 7 từ Microsoft, với những nâng cấp đáng chú ý về cấu hình nội bộ. Nhưng liệu những cải tiến này có đủ đáng để người dùng nâng cấp hay không? Đây là câu hỏi […]